Consultanță în Construcții
Experiență și Know-how în Construcții

 • Indiferent de complexitatea unui proiect, oferim consultanță în construcții pentru orice tip de lucrare de proiectare și / sau dezvoltare, bazându-ne pe experiența noastră vastă în domeniu și un know-how dobândit în timp îndelungat.
 • Experții noștri au ca obiectiv identificarea unei soluții optimizate de cost pentru fiecare proiect analizat, ținând cont de cerințele tehnice și structurale necesare, precum și de factorul timp.
 • Comunicăm eficient și furnizăm rapoarte complete pentru proiectele analizate, punând accentul pe costurile implicate, structurate pe faze de proiect, cerințe tehnice și orizonturi de timp.
Consultanță în construcții

Consultanță în construcții și implementare proiect:
Hotel Sinaia


Consultanță tehnică profesională

Consultanță tehnică
 • Identificarea activităților necesare pentru realizarea unui proiect;
 • Analizarea și centralizarea proiectelor pe specialități și identificarea elementelor lipsă (dacă există);
 • Analizarea proiectelor din punct de vedere tehnic și economic cu scopul de a identifica eventuale optimizări;
 • Monitorizarea procesului de implementare a proiectului.

Consultanță în alegerea terenurilor

Consultanță în alegerea terenurilor
 • Identificarea indicatorilor urbanistici: POT (procentul de ocuparea al terenului), CUT (coeficientul de utilizare al terenului);
 • Investigații asupra compoziției și calității terenului;
 • Determinarea impactului generat de calitatea/natura terenului asupa viitoarei construcții.

Consultanță în alegerea imobilelor

Consultanță în alegerea imobilelor
 • Analiza asupra raportului calitate/preț privind imobilul vizat;
 • Analiza documentației tehnice, dacă există (certificate de calitate, cartea tehnică a imobilului);
 • Identificarea factorilor de risc.

Testimoniale Clienti