Expertiză Tehnică
Consolidare & modernizare construcții vechi

Expertiza tehnica cladiri

Expertiză tehnică clădiri vechi

  • Expertiza tehnică evaluează prin metode specifice nivelul de protecție și starea tehnică a construcției existente comparând starea structurii de rezistență cu cea rezultată din prevederile reglementărilor tehnice în vigoare.
  • Prin expertiză se stabilește gradul de asigurare al unei construcții la acțiuni seismice rezultate din exploatare (riscul seismic) și se recomandă soluții tehnice care să asigure stabilitatea și fiabilitatea construcției.

Expertizarea tehnică a construcțiilor este obligatorie de fiecare dată când se aduc modificări unei clădiri existente, astfel pot fi identificate mai multe cazuri:

Consolidare, restaurare cladiri

1. Consolidare / Restaurare

Modernizare Extindere cladiri

2. Extindere / Modernizare

Modernizare Extindere cladiri

3. Alipire la calcan


Pentru realizarea expertizelor tehnice sunt necesare o serie de investigații care se realizează la fața locului:

  • Studiu geotehnic;
  • Dezveliri ale fundațiilor;
  • Decopertări pentru identificarea materialelor folosite la realizarea structurii de rezistență;
  • Extragerea unor probe de material și testarea lor distructivă în laborator;
  • Relevarea clădirii și a avariilor.

În urma investigațiilor mai sus amintite, structura de rezistență este verificată prin calcul structural pentru a determina gradul de asigurare seismică.

În funcție de tipurile de avarii, de tehnologiile constructive și de gradul de asigurare seismică, raportul de expertiză tehnică propune două soluții de intervenție, una minimală, alta maximală.

Intervențiile asupra unor construcții existente trebuie să aducă acea clădire la nivelul de asigurare seismică similar unei construcții noi. Altfel spus, construcția va respecta prevederile normativelor de proiectare în vigoare.

Testimoniale Clienti