Management Proiecte Construcții
Servicii de Management de Proiect

Management proiect constructii. Project Management

Management proiect de construcții

Oferim planificarea, organizarea și gestionarea resurselor pentru a realiza îndeplinirea cu succes a obiectivelor specifice ale proiectului.

Principala provocare în managementul de proiect este atingerea tuturor obiectivelor, respectând în același timp constrângerile specifice:

 • Timp;
 • Calitate;
 • Buget.

Prin intermediul diviziei de Management de proiect, Professional Consulting Engineers gestionează întregul proces de construcție, din faza de pre-design și până la cea de finalizare a proiectului.


Servicii incluse:

Management de proiect

 • Proiectele de construcții complexe presupun activități care necesită lucrul în echipă. Construirea unei echipe eficiente este esențială pentru succesul proiectului.
 • Specialiștii noștri oferă consultanță generală clientului cu privire la fezabilitatea proiectării, construcției, bugetului și costurilor, a aspectelor legate de achiziții, pregătește și furnizează rapoarte adecvate pentru a facilita și sprijini deciziile clienților în fiecare etapă a procesului de dezvoltare.
 • Identificăm problemele și rezolvăm conflictele înainte ca acestea să devina presante folosind proceduri standardizate și procese care oferă rezultate excelente.
 • Ne asigurăm că proiectele clienților noștri sunt livrate în condiții de siguranță, la timp, în bugetul stabilit și în conformitate cu documentația de proiect.
Management proiect
Reprezentare beneficiar

Reprezentare beneficiar

 • În calitate de reprezentanți ai clienților noștri la un proiect de construcție, suntem responsabili cu supravegherea progresului lucrărilor de construcție, a evoluției costurilor, respectării standardelor de proiectare și a calității, precum și a oricărei alte probleme de interes pentru Beneficiarul proiectului. Toate informațiile și constatările noastre sunt furnizate Beneficiarului sub forma unor rapoarte transparente și eficiente.
 • Serviciile noastre sunt urmatoarele:
  • Monitorizarea procesului de proiectare;
  • Monitorizarea bugetului general al proiectului;
  • Monitorizarea procesul de licitare și selecție a furnizorilor;
  • Monitorizarea activităților legate de execuția proiectului;
  • Monitorizarea activităților legate de închiderea proiectului;
  • Managementul activităților de mutare/relocare.

Management de Cost și Planificare

 • Serviciile noastre acoperă managementul costurilor și planificarea activităților aferente proiectelor. Oferim beneficiarilor feedback și informare permanentă, astfel încât să asigurăm execuția cu success a proiectului.
 • Managementul organizării lucrărilor presupune dezvoltarea și menținerea unei planificări stricte pentru toate fazele proiectului, planificare care începe înainte de începerea construcției, ideal în faza în care se stabilesc detaliile de proiectare.
 • Planificarea include realizarea unui grafic de execuție care cuprinde toate etapele proiectului (proiectare, stabilirea termenelor, execuție, evaluarea corecțiilor finale) astfel încât întreg procesul să poata fi controlat și urmarit eficient.
 • Procesele noastre aferente managementului costurilor monitorizeaza activ costurile în toate etapele proiectului, oferind participanților la proiect o imagine financiară clară, în orice moment, care să permită luarea unor decizii eficiente.
Management cost planificare
Monitorizare proiect

Monitorizarea Proiectului

 • În numele clienților noștri, furnizăm atât monitorizare tehnică și financiară, cât și rapoarte oficiale trimise lunar sau trimestrial, verificând dacă activitatea efectuată este conform contractului de construcție cu referire la problemele legate de costuri, calitatea lucrărilor executate și respectarea calendarului proiectului.

Testimoniale Clienti